Per què Educar-lo?

     Perquè volem que gos i família gaudeixin al màxim d’una perfecta armonia de relació i convivència entre ells i en el medi social de l’entorn, impartim classes personalitzades a cada necessitat destinades a la formació educativa del gos i els seus propietaris.

  

  xq educar.jpg (17149 bytes)     008.jpg (32680 bytes)

      La convivència entre el gos i l’home és cada dia més intensa, i la relació entre ambdúes espècies s’accentúa encara més a les ciutats.

     Aquesta situació implica una estreta relació social i una adaptació per part del gos a un medi excessivament humanitzat. Avui dia, el gos ha passat de ser un animal al servei de l’home, a una mascota de companyia, compartint la vida com un membre més de la família i, com a tal, volem que tingui una actitud i un comportament adequat per aprofitar i gaudir junts dels màxims moments.

Podem assegurar que aquesta teòrica millor qualitat de vida (millor i més acurada atenció sanitària i alimentària, àmplia oferta de serveis especialitzats, compartir espais interiors de la vivienda, etc.) sovint comporta al gos un seguit d’inconvenients generats per una relació permanent, i de vegades desordenada, entre els membres del seu grup, és a dir, la seva família.

     Això, unit a la facilitat d’avui dia de poder comprar un cadell, de vegades sense la prèvia meditació, i el desconeixement per part dels nous propietaris de moltes de les normes o regles bàsiques de l’ensenyament i convivència del seu nou gos, fa que apareguin les clàssiques desobediències, els problemes de conducta i patologies associades.

www.educacion-canina.com    -   INICI