Conductes inadequades

     La correcció de conductes constitueix una branca pròpia del treball educatiu amb gossos. A diferència de l’ensinistrament, que ensenya i crea conductes, els especialistes en conducta canina les eliminem o modifiquem.

Algunes de les patologies més comunes que tractem són:

          - Agressivitats
          - Pors i Fòbies
          - Destruccions
          - Lladrucs excessius
          - Fugides
          - Falta control higiènic
          - Hiperactivitat

 

Tona

     La recent incorporació del gos al nucli familiar humà per a formar part d’ell com un membre més, i fer-ho en un entorn molt més limitat del normal pel fet de viure en pisos, tenir poques sortides a l’exterior, poc entorn natural, etc, comporta un augment crític de certes cessions per part del gos, les quals produeixen un increment dels problemes d’adaptació i es tradueixen en unes patologies conductuals que poden arribar a ser molt greus, de vegades perquè les pautes naturals del gos són incompatibles amb nosaltres, i d’altres perque algunes pautes o actituds nostres alteren i desorienten al gos.     

     Quan l’estimació que sentim pels nostres animals ens fa voler conservar-los malgrat que sorgeixin aquestes patologies conductuals, apareix l’especialització en resoldre aquests problemes de comportament, estudiant el comportament natural i social del gos mitjançant els avenços en l’etologia animal i la psicologia conductista.

     L’aparició d’aquests comportaments no desitjats és un autèntic problema per a la societat i per a la qualitat de vida dels gossos, arribant a produir-se, per aquests motius, constants abandonaments o sacrificis, amb les negatives repercussions socials, econòmiques i ecològiques que això representa.

     Totes aquestes conductes inadequades necessiten un tractament específic i concret i, tot i això, no sempre es poden resoldre totalment.

www.educacion-canina.com    -   INICI