Com treballem

     El nostre treball es basa en l'ensinistrament en positiu, i en conceptes i pautes naturals que són de fàcil i ràpida comprensió, i en el qual, com és lògic, no tenen cabuda, ni l’ús de la força ni la humil·liació del gos. Treballem conjuntament amb el propietari a casa seva i en els seus llocs habituals de passeig.

001.jpg (35820 bytes)

     La professió de l’ensinistrament caní ha tingut una important evolució en l’última dècada en el terreny de les tècniques utilitzades i els estudis sorgits sobre etologia i conductisme animal.

     L’ensinistrador antic, aquell que no ha evolucionat, exercia un treball intuïtiu i basat en la dominància jeràrquica, encasellant el seu treball i l’expressió del mateix. D’aquesta manera, s’obtenia un treball mecànic que anul·lava les reaccions espontànies i naturals del gos.

     Aquest sistema no és dolent, fins fa poc era l’únic que s’utilitzava i encara hi ha qui el segueix utilitzant, però avui en dia podem utilitzar un sistema que es basa en consistents conceptes de les    especialitats   de   l’etologia   i    la  psicologia

conductista per a donar un salt qualitatiu en els resultats finals de l’ensinistrament caní.

     En el gos existeixen un seguit de conductes intuïtives que li vénen “preprogramades de sèrie”, és a dir, que estan a la seva memòria genètica. Moltes altres, en canvi, les ha d’aprendre com a espècie social que és, i això significa que la seva formació educativa comença ja des de molt tendra edat.

     Així doncs, la formació educativa i social del cadell comença des de la seva arribada a casa, per anar poc a poc construint les bases de formació del futur.

     Igual que succeeix en l’educació dels nens, el gos passa per una sèrie d’etapes de desenvolupament i creixement (infància, adolescència i etapa adulta) en cada una de les quals anem construint uns conceptes i fixant actituts, fins arribar a la disciplina, l’exigència i, finalment, l’autocontrol.

002.jpg (34184 bytes)

www.educacion-canina.com    -   INICI